Danh sách các tab/trang

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Bơi sải – Những lời khuyên đối lập nhau nhưng … đều đúng (P2)

(P2 - tiếp theo)

Lock
Rotate: Sau khi bàn tay của bạn ra khỏi nước, vào cuối của giai đoạn phục hồi, bạn hãy khóa cùi chỏ lại. Khi bàn tay của bạn di chuyển ra phía trước, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã xoay vai để có được lực kéo tối đa cho mỗi cú stroke.

Mạnh và nhanh: Tự cảm nhận được cơ thể là hoàn toàn cần thiết trong khi thử nghiệm kỹ thuật này. Cánh tay tập trung vào một kéo mạnh mẽ nhanh chóng. Bạn cần chắc chắn rằng bạn đang giữ cánh tay càng cứng càng tốt để đảm bảo cho cú kéo mạnh và sự phục hồi nhanh nhất.

Về kỹ xảo: Bạn hãy bơi theo kiểu truyền thống cho đến gần cuối buổi. Khi đó bạn hãy chuyển sang bơi thẳng cánh tay, và cảm nhận về việc chuyển đổi này.

Điều chỉnh: Nếu bạn cảm thấy tốt và nghĩ rằng bạn có thể sử dụng thẳng tay cho khoảng cách dài hơn, thì hãy thử lại.
Nếu bạn cảm thấy
hình như bạn đang bị bơi chậm lại, thì sau đó bạn cần phải thực hiện một số điều chỉnh. Mục tiêu chính của kỹ thuật chuyển đổi là để tăng tốc độ lúc về gần đích. Lần tập sau, bạn hãy sử dụng kỹ thuật truyền thống cho một khoảng cách dài hơn lần tập trước, trước khi chuyển sang tập thẳng tay.

Th nghiệm: Bơi lội là cả một nghệ thuật và kỹ thuật. Kỹ thuật mới liên tục được giới thiệu, trong khi kỹ thuật cũ được thử lại. Thử nghiệm sải thẳng cánh tay chắc chắn là một giá trị thử lại, nhưng nó không phải là một cú cá cược chắc chắn. Bạn hãy thử kiểu này trong vài vòng luyện bơi tự xem lại mình nếu bạn cảm thấy bơi được nhanh hơn. Kỹ thuật bơi là sự tích hợp các kết quả về những cuộc thử lại điều cũ và thử nghiệm những điều mới.

Các Lời góp:

Lời góp của vận động viên bơi lội thứ nhất (VĐV-1):
Tại sao người ta lại chọn stroke với cánh tay thẳng nhỉ? Recovery (phục hồi) với cánh tay thẳng không chỉ kém hiệu quả, mà sau đó sẽ ấn cơ thể chìm xuống hơn khi bạn quạt tay. Nếu bạn gập cùi chỏ thì cánh tay đòn sẽ ngắn hơn bạn sẽ đỡ mất sức hơn. Sức lực hãy để dành cho cú quạt (stroke). Bạn không nên tin vào một thông tin sai lạc không có thật như vậy

H: Bạn đang bơi đúng hay sai với kỹ thuật "hiện hành" - điều đó chưa quan trọng bằng việc bạn đã đi bơi và thoải mái với nó (thay cho lời góp).  
(còn nữa)

Không có nhận xét nào: