Danh sách các tab/trang

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Góp cho bài nói về J.Y.Coustear


H1-2: Trang bị của người nhái hồi giữa thế kỉ 20.

H3: J.Y.Coustear

1 nhận xét:

HCQuang nói...

Anh AMK3.
Hệ thống quân hàm Binh chủng của ta:
Binh nhì – Discover Scuba Diving
Binh nhất – Open Water Diver
Hạ sỹ - Adventure Diver
Trung sỹ - Advanced Open Water Diver
Thượng sỹ – Rescue Diver
Chuẩn úy – Divemaster
Thiếu úy – Assistant Instructor
Trung úy – Open Water Scuba Instructor
Đại úy – Specialty Instructor
Thiếu tá – Master Scuba Diver Trainer
Trung tá – IDC Staff Instructor
Đại tá – Master Instructor
Thiếu tướng – Course Director